อบรม สัมมนา

โพสต์11 ก.ค. 2559 21:27โดยnpm2 admin
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
Comments