กิจกรรมอบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:13โดยnpm2 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:51 ]
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 - 2 ก.ค.59 ร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์  หลักสูตรอบรม Cloud Computing เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ในกลุ่มนิเทศ ในการติดต่อสื่อสา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
Comments