กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

อบรม สัมมนา

โพสต์11 ก.ค. 2559 21:27โดยnpm2 admin

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

กิจกรรมอบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:13โดยnpm2 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:51 ]

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 - 2 ก.ค.59 ร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์  หลักสูตรอบรม Cloud Computing เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ในกลุ่มนิเทศ ในการติดต่อสื่อสา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

1-2 of 2