เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือลดเวลาเรียนลดเวลารู้

  • re_4.jpg   43กิโลไบต์ - 7 ก.ค. 2559 21:24 โดย npm2 admin (เวอร์ชัน 1)
  • re_3.jpg   49กิโลไบต์ - 7 ก.ค. 2559 21:23 โดย npm2 admin (เวอร์ชัน 1)
  • re_2.jpg   49กิโลไบต์ - 7 ก.ค. 2559 21:23 โดย npm2 admin (เวอร์ชัน 1)
  • re_1.jpg   45กิโลไบต์ - 7 ก.ค. 2559 21:22 โดย npm2 admin (เวอร์ชัน 1)

รวมแผนการสอน PBL

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า เอกสารโรงเรียนประชารัฐ