งาน กิจกรรม กลุ่มนิเทศ

  • อบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ...
    ส่ง 11 ก.ค. 2559 21:27 โดย npm2 admin
  • กิจกรรมอบรม Cloud Computing เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 - 2 ก.ค.59 ร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์  หลักสูตรอบรม Cloud Computing เพื่อนำผลการอบรมไปใช้ในกลุ่มนิเทศ ในการต ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:51 โดย npm2 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔

www.esdc.name
www.esdc.name/cer

ข่าว สพฐ.

ปฏิทินกลุ่มนิเทศ สพป.นพ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2